jueves, 8 de mayo de 2008

acostament al mercat de la logistica

Relacions que "treuen" fruits de l'experiència


Fruit de l'experiencia acumulada per en Josep Serrano Garate i Andreu Campanario Ponga, va néixer a 1987 "un laboratori" que era de Ingenieria de Software que van dir Lissa

va tenir un paper rellevant en la situació en el us de la informática en diverses arees de la societat en el'ambit de Europa, al "idear", "definir" (anar definint).


Partners Inspiradors, un exemple que va moure avions vaixells, trens, camions, palets, despatxos i recintes aduaners, contenidors, sales lead, bonos de recomanacio, ruting orders i remainders,

Andreu va tenir un partner inspirador en la aventura
de construir, comercialitzar, instal·lar, mantenir, formar, donar suport i anar ampliant
un SW, el Transit, Lluis Gai, Director General de Spain Tir i l seu equip directiu,

ja havia instalat, arrancat i definit unes quantes de les necessitats i formas de fer d'aquest sector , primer en Samuel M. Bull, consignatari que representava a ScanDutc i que presidia el consul de Dinamarca, Samuel M.Bull, despres en Transcoma, Combalia Sagrera y Fernando Roque, en cadascu dels quals s'apreneien moltes coses


Resoldre el Manifest d'embarc per que surtis per l'impressora de aquell S/32 de IBM ,
va ser molt mes complicat que posar en marxa el servei de TeleDkte (avui dit Internet, encara dit EDI)
servei de TleDkte que consistia en que Bullito,
aixi li deien al fill del consul,
surtia cada setmana en cotxe amb un floppy editat per el S/32, cap a la Junquera
un colega feia el mateix desde Marsella, on havia arribat el portacontenidors que no podia entrar en el port de BCN
Intercanviaven els dos Floppys (ells eren l'actual GMAIL, el Manifest , el document adjuntEl Transit afigia valor al sistema S/38 de IBM i va permetre que 250 firme de aquest sector, s'incorporessin al us de la informática per primera vegada (Pañalon, Spain Tir, Samuel M.Bull, Witty), Transitaris, Consignataris
Agents de Aduanes ,Transportistes ........


conduce

oportunitats autoevaluació inno mentor.

actitut . comunicació.tertulies.noves idees . trobades . actitud positiva .

No hay comentarios: